logo_brad

Brad HR Services Sp. z o.o.

Siedziba:
ul. Okopowa 20/3
20-022 Lublin

tel. +48 81 460 28 43+48 81 460 28 43
w sprawach księgowości oraz kadr i płac

 

Biuro w Warszawie:
ul.Poznańska 7/3
00-680 Warszawa

tel. 22 417 04 3022 417 04 30
w sprawach rekrutacji

W sprawie ofert pracy prosimy
o kontakt na adres e-mail podany
w ogłoszeniu

www.bradservices.pl
biuro@bradservices.pl

KRS: 0000431731
REGON 061457060
NIP: 712-32-73-437

Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. Lublina VI Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000431731
Kapitał zakładowy: 100.000,00 PLN - wpłacony w całości.
 
polski русский